Medlemsmöte- Måndag 14 november

En kväll där vi planerar för verksamheten 2023. Bl.a. genomgång av årsprogrammet, ekonomi, underhåll, sponsorer mm. Välkomna till en kväll med många idéer. Vi träffas i klubblokalen kl. 18:30.
Fika till självkostnadspris.
Välkomna!