EKEBacken 30 april

Femte tisdagsvandringen och valborgsafton bjöd på vackert väder, och vi var tolv deltagare. Sammanlagt såg och hörde vi 31 arter. Nya för våren bl.a. rödstjärt, svartvit flugsnappare, trädpiplärka och skogssnäppa. Vi fick också fin observation av trädkrypare som Olof lyckades fånga med bild.

Nästa träff är tisdag 7 maj, kl. 08:00. Samlingsplats är   vid Kronobergs-/Sunnerbogatan, nedanför Ekebackens konferenscentrum. Medtag gärna fika.

En ny generation på gång. (Foto: Olof Bergqvist).

Trädkrypare (Certhia familaris). (Foto: Olof Bergqvist).