Ejderkvällen 7 april

Vid ejderkvällen samlades åtta deltagare, det blåste ganska rejält från väster, bra vind för insträck. Efter ihärdigt spanande upptäcktes till slut ett sträck, ca 150 ejdrar som sträckte österut. Vidare passerade också fiskgjuse och röd glada över dammen.

Nils-Evert och Jörgen i samspråk.
Grillbordet.
Det blåste bitvis ganska friskt.