Onsdagen 28 mars – Årsmöte

Jättekungsfiskare. Foto. © Torsten Orrling.

Timsfors församlingshem kl. 19.00.
Sedvanliga mötesförhandlingar och förtäring. Efter förhandlingar kommer Torsten Orrling, en gammal bekanting i föreningen, att visa bilder om fåglar och från sina resor i Afrika, bl.a. Kreugerparken.
Kontaktperson: Riitta Moilanen, 0706-22 45 03.

Publicerat i Föreningsaktuellt | Lämna en kommentar

Lördagen 24 februari – Ugglekväll

Sparvuggla. Foto: L-E Andréasson. Arkivbild.

Vi hoppas på en lagom kall och klar kväll med öronen på helspänn.Vi hoppas på sparvuggla och kattuggla, och i bästa fall även pärluggla.
Vi samlas vid klubblokalen 17:00.
Ledare: Sven-Inge Andreasson, 0706-46 27 92. OBS! Kolla med Sven-Inge vid dåligt väder för en eventuell reservdag.

Publicerat i Föreningsaktuellt | Lämna en kommentar

Uppsnappat från fågelmarkerna 2017

Svarthakedopping. Foto: L-E Andréasson. Arkivbild.

Svarthakedopping. Foto: L-E Andréasson. Arkivbild.

Fågelåret har varit händelserikt delvis beroende på våra tisdagsträffar vid Lokasjöområdet i april och maj. Gluttsnäppa göktyta och sommargylling får tillskrivas denna skådarform.
Även en sträckande småspov hördes på denna lokal vid ett annat tillfälle.
Mindre sångsvan har observerats 5 november vid Skararps ängar.
Småskrake har rapporterats fyra gånger i oktober i Getesjön och Tånneryd. Bläsandsrapporterna har ökat markant likaså sjöorre. Brunand däremot endast en observation då i Getesjön. Snatterand sågs vid två tillfällen i Getesjön. Gravand rastade i samma sjö 28 mars och svarthakedopping likaså.
Vattenrall har hörts vid Ribersdalsområdet hela året, småfläckig sumphöna spelade 9-11 juni på samma lokal. Kornknarr hördes vid Skararps ängar 11 juni. Kungsfiskare har sett vid många tillfällen, första halvan av året, mest vid Lagaån.
Lappuggla sågs och även fotograferades av sommartorpare vid Vänneböke, tiggläte av hornuggleungar har hörts vid Skiphult. Pärluggla ropade vid Ekhult och Högaholma i mars då hördes även sparvuggla vid något tillfälle.
Sen har gransångaren ökat sin närvaro kraftigt och har hörts hela vår, försommar och även förhöst. Härmsångare spelade åter vid KCM likt vissa år tidigare. Kungsörn har setts vid fem tillfällen och havsörn sex gånger, vilket tyder på en minskning ifrån förra året.
På senhösten har stenknäck setts i stora flockar och ibland har gråsiska och steglits besökt bl.a. fröautomaten på Hualtet. Sidensvans sågs bl.a i Strömsnäsbruk på årets sista dag.  Ja detta var ett axplock av de rapporter som inkommit till artportalen fram till 31 december 2017.
Ett tips ut och skåda på era hemmalokaler, överraskningar lär komma på det nya året. Lycka till.
Med skådarhälsningar  Nils Evert.

Publicerat i Okategoriserade, Uppsnappat på fältet | Lämna en kommentar

Inbjudan från Ljungby fågelklubb

Ljungby fågelklubb inbjuder till en spännande föreläsning och bildvisning!
Torsdagen 8/2 Föreläsning med Thomas Alerstam
I kväll kommer den kände flyttfågelforskaren Thomas Alerstam och föreläser om Möten med flyttfåglar i fält och i forskningen.
Thomas är professor i zoologisk ekologi i Lund, och en av landets ledande flyttfågelforskare.
Föreläsningen är på högskolecentrum Garvaren i Ljungby
Tid 18.00 Inträde 50:-

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vinterfåglar Inpå Knuten 26 – 29 Jan 2018

Sista helgen i januari genomförs som vanligt den årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige. Det är ett evenemang som arrangeras av Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige och som startade år 2006. I år är det således trettonde året i rad.
Läs mer här

Publicerat i Vinterfåglar inpå knuten | Lämna en kommentar

Söndag 14 januari 2018-Vinterfågelrally

Mindre hackspett. Foto: Lars-Erik Andréasson.

Vi hoppas på fler deltagande lag till vårt femte Vinterfågelrally i hemmamarker. Ett lag består av 2–4 deltagare. Två personer får anmäla sig till samma lag, övriga lottas in i ett lag. Denna mycket sociala variant av fågelskådning, där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen i Markaryds kommun, passar både nybörjare och hängivna skådare. Det är också ett bra tillfälle att komplettera årslistan. För att en art ska räknas måste fler än hälften i laget ha sett eller hört den. Rallyt börjar kl. 08.00 och avslutas kl. 13.30 med artgenomgång och där vi också har möjligheter att äta något tillsammans till självkostnadspris. Samlingsplats för artgenomgång meddelas i samband med anmälan.
Anmälan till Lars-Erik Andréasson, 0705-19 59 15 senast fredag 12 januari.
Ladda ned regler samt artblankett för tävlingen.

Publicerat i Vinterfågelrally | Lämna en kommentar

Publicerat i Föreningsaktuellt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Smålandsrallyt 2017

Nötkråka.

 Med mottot att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och ett starkt lagarbete med 14 skådare ute i fält, kom vi över vårt uppsatta mål och så kallade skamgräns. Det blev 71 arter totalt. Resultatet får vi vara mycket nöjda med, dels att vi nådde över vår skamgräns 70 arter och  att vi slog fjolårets resultat  med råge. Vid träffen i klubblokalen på lördags eftermiddagen, summerade vi ihop 61 arter. Visserligen är alla arter lika mycket värda, trots allt är det tre obsarter som sticker ut, mindre sångsvan, skäggdopping och kungsfiskare.
Likaså fattas det också  målarter, bl.a. knölsvan, tjäder, järnsparv och vinterhämpling.
Av 20 deltagande lag kom vi på en 14:e plats, segrande lag Kalmar OF med hela 122 arter. Sammanlagt var det 315 skådare som deltog.
Väl mött till nästa år.
Lars-Erik Andréasson

 Artlista Smålandsrallyt 2017

 


 

Publicerat i Föreningsaktuellt | Lämna en kommentar

Fredag 24 november-Årsfest

Traditionsenlig avslutning i Timsfors Församlingshem. Vi samlas kl. 18.30 för ett trevligt samkväm och en summering av fågelåret 2017.  Vi äter en enkel måltid till självkostnadspris. Bildvisning.
Föranmälan senast tisdag 21/11 till Riitta Moilanen, 0706-22 45 03.
Hjärtligt välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Måndag 20 november-Medlemsmöte

 En kväll där vi planerar för verksamheten 2018. Bl.a. genomgång av  årsprogrammet, medlemsbladet Cinclus, ekonomi, underhåll, sponsorer, mm. Välkomna till en kväll med många bra idéer. Vi träffas på Kunskapscentrum Markaryd (KCM) Järnvägsgatan 28,  sal 210,  2:våningen, kl. 18:00. Fika till självkostnadspris. Välkomna!
Ansvarig: Conny Gustafsson, 
0730-53 02 01.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar