Medlem 2017

Årsavgiften till Markaryds Fågelklubb 2017 är 60 kr för vuxen, ungdom t.o.m. 20 år 30 kr och familjemedlem 10 kr (erhåller ej Cinclus). Bankgiro 5661-4969.