Medlem 2018

Årsavgiften till Markaryds Fågelklubb 2018 är 80 kr för vuxen, ungdom t.o.m. 20 år 30 kr och familjemedlem 20 kr, erhåller ej Cinclus. Betala via bankgiro 5661-4969
eller Swish 123 267 61 61. Glöm ej att ange namn och adress.
Observera att det ej medföljer något inbetalningskort i programbladet.