Medlem 2018

Årsavgiften till Markaryds Fågelklubb 2018 är 80 kr för vuxen, ungdom t.o.m. 20 år 30 kr och familjemedlem 20 kr (erhåller ej Cinclus). Bankgiro 5661-4969. Glöm ej att fylla i namn och adress.
Observera att det ej medföljer något inbetalningskort i programbladet.